کاهش هزینه های شهر با اجرای طرح جمع آوری پسماند خشک و تر

(1397/2/15)


مشاور شهردار منطقه دو گفت: طرح جمع آوری پسماند خشک و تر به صورت همزمان در سطح منطقه اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، سید امیر ناصر هراتی با اشاره به طرح جمع آوری همزمان زباله های تر و خشک  در سطح منطقه گفت:به منظور اجرای ماده 4 آیین نامه قانون مدیریت پسماند که از سال 90 شهرداری کلانشهرها موظف به اجرای آن شده اند، شهرداری منطقه دو به عنوان یکی از مناطق پیشرو اجرای این قانون را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: این منطقه پسماند خشک و تر را به صورت همزمان با ناوگان جداگانه در روزهای یکشنبه و پنج شنبه  راس ساعت 21 جمع آوری می کند.

مشاور زیست محیطی و سرمایه گذاری شهردار منطقه دو تاکید کرد:  با توجه به سهولت نگهداری پسماند خشک،به صورت پایلوت در روزهای یکشنبه و پنج شنبه طرح در محله اجرا شده و بنرهای اطلاع رسانی قبل از اجرای طرح در سطح محلات نصب می گردد.

به گفته هراتی، این طرح ابتدا در منطقه سعادت آباد در شمال منطقه آغاز شده و به تدریج در سایر محلات اجرا می شود. همچنین در صورت نیاز روزهای جمع آوری پسماندهای خشک به سه روز در هفته افزایش می یابد.

به گفته وی، معاونت خدمات شهری منطقه دو در تعامل با سازمان مدیریت پسماند طرح های نوین در حوزه پسماند و محیط زیست را در سطح منطقه اجرا می کند.طرح هایی برای مشارکت شهروندان در حوزه پسماند و اطلاع رسانی در دستور کار قرار دارد. با اجرای این طرح ها از شهروندان فعال به دلیل همکاری، تقدیر و تشکر می شود.

 


print

تعداد مشاهده :1010

rating
  نظرات