نشست شهرداران مدارس با شهرداران نواحی نه گانه منطقه دو

(1397/2/15)


 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، نشست هم اندیشی شهرداران مدارس منطقه دو با حضور شهرداران نواحی نه گانه برگزار شد.

پیرونشست شهردار محترم منطقه با شهرداران مدارس منطقه دو و تاکید ایشان مبنی بر تقویت روحیه کار جمعی و لزوم مشارکت جویی دانش آموزان در اداره شهر و نیز پایش و ارزیابی فعالیت های شهرداران مدارس برای انتخاب مشاور نوجوان شهردار تهران؛ اداره آموزش و مشارکت های اجتماعی به منظور ترغیب و ایجاد حس رقابت سالم در بین دانش آموزان با همکاری ادارات اجتماعی نواحی نه گانه اقدام به برگزاری نشست هم اندیشی در بیست مدرسه منتخب با حضور شهرداران محترم نواحی منطقه دو نمود.

در این نشست ها شهرداران مدارس و معاونین ایشان ضمن یادگیری مسائل اجتماعی و زیست محیطی؛ با مفهوم شهروند، شهر شهروند مدار، حقوق و تکالیف شهروندی آشنا شده و اقدامات خلاقانه خود را در خصوص رفع مشکلات و معضلات مدرسه و محله بیان نمودند و نیز طی بازدید از شعاع 500 متری مدرسه مباحث و مشکلات خود را با شهرداران نواحی مطرح نمودند.

در ادامه این نشست ها شهرداران مدارس همراه هشت معاون خود با حضور در ساختمان شهرداری نواحی نه گانه منطقه دو از ادارات اجتماعی و فرهنگی، امور شهری و محیط زیست، شهرسازی، عمران و ترافیک و ...بازدید و از نزدیک با نحوه عملکرد ادارات آشنا شدند.

 

 


print

تعداد مشاهده :874

rating
  نظرات