برای فرحزاد تشکیل کمیته مشترک اجرایی پیشنهاد می دهیم

(1396/6/22)زهرا نژاد بهرام پس از بازدید از محله فرحزاد با حضور در شهرداری منطقه دو با شهردار منطقه ، عزیز اله نظری ، معاونین و شوارایاری ها به گفت و گو نشست .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران در بخشی از صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که اولویت با معابر است ، مساله شما مساله ماست ، کودکان شما که در این محلات می چرخند مثل کودکان ما هستند .
آقای نظری راهکاری برای بهبود معابر اصلی داشته باشند ما پیشنهاد می دهیم که به ریاست شهردار منطقه کمیته مشترکی تشکیل شود و در این کمیته مشترک نماینده ثبت ، اداره گاز ، آب و فاضلاب و برق به تجمیع نظر برسند و کمیته مشترک اجرایی برای فرحزاد متفقا تشکیل داده شود
او گفت : معمولا دیدگاه های مردم توسط مشاور گرفته می شود  حاصلش بستری می شود که معمولا به شکل مخفی نگه داشته می شود . برداشت من از عدم ارائه به شما ذینفع بودن شما بوده ؛ شاید اگر من هم ذینغع بودم برای من هم ارائه نمی شد و این به یک روال در سیستم های اجرایی ما تبدیل شده .
نژاد بهرام توضیح داد : راهکارهایی که برای حل مسائل محله فرحزاد پیشنهاد میشود میان مدت وکوتاه مدت اند ؛ راهکارهای میان مدت ، پیگیری طرح تفصیلی محدوده از کمیسیون ماده 5 به منظور تسریع در تعیین تکلیف طرح تفصیلی در این کمیته مدنظر است .
راهکارهای کوتاه مدت در راستای آرامش و آسایش ساکنین و بهبود شرایط اسکان آنها در قالب کمیته پیشنهادی اجرایی متشکل از نمایندگان  شورایاری و مسئولان اجرایی به ریاست شهردار منطقه است .


print

تعداد مشاهده :265

rating
  نظرات