معرفی ناحیه
از شمال بزرگراه يادگار امام (ره)
از شرق بلوار شهید پاک نژاد
ازغرب بزرگراه یادگار امام ( ره)
از جنوب بلوار شهید دادمان

نقشه ناحیه
مساحت ناحیه

428.86 هکتار

جمعیت کل

67016 نفر

تراکم جمعیت

156 نفر در هکتار

تعداد خانوار

23265

اینفوگراف ناحیه
مجید فلاح بارندوست

محلات

محله آسمان ها

سرای محله آسمان ها

محله سپهر

سرای محله سپهر