معرفی ناحیه
از شمال به یادگار امام
از شرق بلوار پاک نژاد
ازغرب به یادگار امام
از جنوب به خیابان دریا

نقشه ناحیه
مساحت ناحیه

410 هکتار

اینفوگراف ناحیه
مجید فلاح بارندوست

محلات

محله آسمان ها

سرای محله آسمان ها

محله سپهر

سرای محله سپهر