معرفی ناحیه
از شمال به خیابان ستارخان
از شرق بهخیابان توحيد)
ازغرب به بزرگراه یادگار امام
از جنوب به خیابان آزادی

نقشه ناحیه
مساحت ناحیه

269.1 هکتار

اینفوگراف ناحیه
مهدی فولادی

محلات

محله توحید

سرای محله توحید

محله دریان نو

سرای محله دریان نو