معرفی ناحیه
از شمال بزرگراه شهید همت
از شرق بزرگراه شیخ فضل الله نوری
از غرب بزرگراه یادگار امام
از جنوب تلاقی بزرگراه یادگار امام (ره ) و بزرگراه شیخ فضل الله نوری

نقشه ناحیه
مساحت ناحیه

633.61 هکتار

جمعیت کل

68310نفر

تراکم جمعیت

108 نفر در هکتار

تعداد خانوار

23376

اینفوگراف ناحیه
هیوا کاکه زاده

محلات

شهرک آزمایش

سرای محله شهرک آزمایش

محله ستارخان

سرای محله ستارخان