معرفی ناحیه
ازشمال رشته کوه های البرز
از شرق چمران و رودخانه درکه
از غرب بلوار پاکنژاد
از جنوب بلوار دریا

نقشه ناحیه
مساحت ناحیه

599 هکتار

اینفوگراف ناحیه
سیروس عزیزی

محلات

محله سعادت آباد

سرای محله سعادت آباد

محله دریا

سرای محله دریا