حمایت از کسب و کارهای نوآورانه

مرکزحمایت از استارت اپها و کسب و کار های نوآورانه شهرداری منطقه دو

مرکز حمایت از استارت اپها و کسب و کار های نوآورانه شهرداری منطقه در مرداد ماه سال 1397 با دستور شهردار محترم منطقه ،شروع به فعالیت نمود. این مجموعه به منظور ارتقاء رفاه ، تغییر در جهت بهینه شدن سبک زندگی شهروندان وحمایت از ایده های نوآورانه وخلاق پتانسیل های موجود در شهر در راستای خدمات شهری و تسهیل ارتباط بین سرمایه گذاران ریسک پذیر با کار آفرینان و صاحبان اپلیکیشن هاو حرکت در مسیر هوشمند سازی شهری در شهرداری منطقه 2 تهران راه اندازی شده است.

چشم انداز

مرکزحمایت از استارت اپها و کسب و کارهای نوین شهرداری منطقه 2در افق 1400،تبدیل به بزرگترین هاب استارتاپی شهر تهران می شود.

ماموریت

حمایت معنوی متوازن از ایده های نوین و پیشرو،کمک به شناخت و حرکت رو به رشد جوانان متخصص و خلاق در زمینه های مدیریت شهری در جهت تحقق تهران هوشمند و بالا بردن کیفیت و سطح زندگی شهروندان منطقه.

اهداف
 • بالا بردن سطح و کیفیت زندگی شهروندان و آموزش شهروندی
 • ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی و مشارکت شهروندی در زمینه مدیریت شهری در سطح شهر تهران
 • افزایش نقش آفرینی معنوی درتحقق کارآفرینی مبتنی برنوآوریخدمات شهری
 • شناسایی ، ظرفیت سازی ، ارتقاء توامندسازی کسب و کارهای نوآورانه در منطقه
راهبردهای مرکزحمايت از کسب و کارهای نوآورانه
 • حمایت از توسعه پژوهش‌ های تقاضا محوردر زمینه مدیریت و خدمات شهری
 • تقویت همکاری‌ های بین شهرداری ، موسسات شتاب دهنده و سرمایه گذاران پرخط و صاحبان ایده و نرم افزار موبایلی جهت توسعه تهران هوشمند
 • حمایت از پروژه های بهبود کیفیت و سطح زندگی شهروندان
 • همکاری با استارتاپها ،مالکان ایده و شرکت های سرمایه گذار پر خطردر جهت توسعه و نوآوری مدیریت خدمات شهری
 • توانمندسازی و پشتیبانی از بلوغ حرفه‌ای صاحبان ایده
 • نهادینه کردن فرهنگ و باور عمومی نسبت به نقش شهروندان در توسعهشهر هوشمند
 • مدیریت افکار عمومی برای پیاده سازی و اجرای استارت آپهای خود در سطح منطقه برای اولین بار
 • کمک به اشتغال جوانان تحصیلکرده در سطح شهر تهران
 • فراهم آوردن محیطی برای شناسایی و آشنایی متخصصین، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین در زمینه مدیریت شهری و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای ارزشمند علمی آنها با جذب سرمایه گذاران خطر پذیر برای ورود به فعالیتهای کارآفرینانه
فرم ایده
جهت تکمیل فرم ایده اینجا کلیک نمایید.