مطالعات تکمیل تقاطع های غیر همسطح بزرگراهی و غیر بزرگراهی

مطالعات تکمیل تقاطع های غیر همسطح بزرگراهی و غیر بزرگراهی.

 

 

احداث رمپ و لوپ بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی با بلوار فرحزادی

احداث رمپ و لوپ بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی با بلوار فرحزادی.

 

 

تکمیل پروژه احداث ساختمان اسکان کارگری ناحیه 2

تکمیل پروژه احداث ساختمان اسکان کارگری ناحیه 2.

 

 

احداث ساختمان اسکان کارگری ناحیه 5

احداث ساختمان اسکان کارگری ناحیه 5.