حمل و نقل عمومی

 

خطوط BRT

خط: خط 4
مبدا : پایانه جنوب
مقصد: چهار راه پارک وی

ایستگاههای BRT

تعداد ایستگاه : 7

پایانه های اتوبوسرانی

پایانه میدان صنعت

شرکتهای خصوصی

ماه پیما ایرانیان
مسیر سبز فرادیس
فراترابر مهدی
تاکسی بی سیم ایرانیان

ایستگاههای عادی
187
تعداد کل اتوبوس های منطقه
315
تعداد ایستگاههای اتوبوس
216
تعداد ایستگاههای مجهز به سرپناه
53
تعداد ایستگاههای مجهز به مانیتور