چشم انداز منطقه دو
 • منطقه ای تفرجگاهی واجد جاذبه های گردشگری در زمینه های گردشگری طبیعی و ورزشی
 • منطقه ای با ترافیک روان
 • منطقه ای با هوای پاک
 • منطقه ای ایمن برای زندگی و مقاوم در برابر انواع آسیب ها ، مخاطرات و سوانح
 • منطقه ای با جمعیت تثبیت شده، متناسب و متعادل
 • منطقه ای با رفاه عمومی و زیرساختهای مناسب و خدمات کافی دردسترس همگان
 • منطقه ای با مناظر عالی و فضای سبز مناسب برای گذران اوقات فراغت
 • منطقه ای همبسته و شاخص در تهران
 • منطقه ای متعادل از نظر اجتماعی و کالبدی
منطقه ای تفرجگاهی واجد جاذبه های گردشگری در زمینه های گردشگری طبیعی و ورزشی
منطقه ای با ترافیک روان
منطقه ای با هوای پاک
منطقه ای ایمن برای زندگی و مقاوم در برابر انواع آسیب ها ، مخاطرات و سوانح
منطقه ای با جمعیت تثبیت شده، متناسب و متعادل
منطقه ای با رفاه عمومی و زیرساختهای مناسب و خدمات کافی دردسترس همگان
منطقه ای با مناظر عالی و فضای سبز مناسب برای گذران اوقات فراغت
منطقه ای همبسته و شاخص در تهران
منطقه ای متعادل از نظر اجتماعی و کالبدی
اهداف توسعه منطقه

بر اساس چشم انداز بهینه، اهداف توسعه منطقه نیز به دنبال تحقق اهداف توسعه شهر بوده و عبارتند از:

 • افزایش ایمنی ساکنان منطقه در برابر حوادث غیرمترقبه
 • بهسازی و توانمندسازی بافت های ناپایدار، ناکارآمد و حاشیه نشین
 • ارتقاء کیفیت محیط زیست (جلوگیری از آلودگی محیط زیست، پایداری هوای پاک،بهره مندی از محیط های آرام مسکونی و رعایت استانداردهای صوتی در محیط های کار و فعالیت)
 • نیل به توسعه پایدار و متعادل انسانی بر اساس رعایت شاخص های تعریف شده (هماهنگی شاخص های توسعه اقتصادی - اجتماعی و سکونتی با شاخص های زیست محیطی، ارتقاء شاخص های توسعه در پهنه های کمتر توسعه یافته و کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی)
 • ارتقاء کیفیت محیط شهری
 • بهبود سیمای شهری
 • ساماندهی کاربری های همچون اصناف، مرکز تجاری، بهداشت و درمان و...
 • اصلاح ساختار کالبدی و عملکردی
 • ارتقاء نقش و جایگاه منطقه در شهر
 • بهبود وضعیت رفت و آمد(ایمن سازی راه های منطقه، انسانی کردن محیط رفت و آمد، حفظ وارتقاء کیفیت محیط زیست، استفاده بهینه از زیرساخت های وسیع کنونی، افزایش نقش سیستم حمل و نقل عمومی، کاهش زمان دسترسی ها و ساماندهی توقفگاه ها)
نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های منطقه

نقاط قوت

 • وجود فضاهای سبز و باز و مراکز گردشگری و تفریحی مناسب
 • پوشش بالای منطقه با شبکه معابر بزرگراهی و شریانی اصلی
 • حضور عملکردهای فرا منطقه ای و فرا شهری در منطقه
 • پایین بودن نسبی سطح تراکم خالص و ناخالص مسکونی نسبت به متوسط شهر تهران
 • وجود محلات مسکونی شاخص در سطح منطقه
 • توسعه یافتگی نسبی منطقه نسبت به سایر مناطق شهر تهران
 • وجود مرکز حمایت از کسب و کارهای نوآورانه در راستای توسعه استارتاپها

نقاط ضعف

 • کمبود فضاها و مراکز فرهنگی در سطح منطقه
 • عدم تأمین فضاهای پارکینگ در کاربری های عمده جاذب سفر در سطح منطقه
 • ضعف شدید حمل و نقل عمومی به ویژه در بخش شمالی منطقه
 • مناسب نبودن برخی معابر و تقاطع ها جهت استفاده معلولین و نابینایان
 • وجود شش مسیل اصلی درکه، عبدل آباد، حسنک، فرحزاد، سیل برگردان غرب و نیزار در منطقه که امکان حوادث طبیعی را دامن می زند

اهم فرصت ها

 • وجود زمینه لازم برای توسعه گردشگری در محدوده رود دره ها، دامنه ها و بافت های سنتی
 • گرایش به سرمایه گذاری و ساخت و ساز در منطقه
 • زیر ساخت و فضای مناسب جهت هوشمند سازی شهر

اهم تهدیدها

 • روند رو به افزایش تولید زباله در سطح منطقه
 • روند به رو به رشد افزایش تراکم ساختمانی در سطح منطقه
 • گسترش تفاوت سطح زندگی شهری مابین شمال و جنوب منطقه

راهبردها و سیاست ها

 • تربیت مدیران مشارکت جو و مدیریت کارفرمایی
 • جلب مشارکت فراگیر شهروندان در اداره امور محلی
 • استفاده از توافق های مدیریتی بین بخش عمومی و خصوصی
 • پشتیبانی از سازمان های غیر دولتی و واگذاری مسئولیت ها (برون سپاری)
 • توسعه مراکز آموزش شهروندی
 • توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از استقرار استارت آپ ها
 • شفافیت در ارائه اطلاعات وآمار صحیح و تسهیل در دسترسی بر فرآیندهای عملکردی وگردش صحیح اطلاعات
 • تشویق برای استفاده از امکانات استارتاپها جهت رفاه بالا و کاهش آلودگی زیست محیطی و ترافیکی
 • هوشمند سازی امکانات شهری
 • توجه به مرکز ویژه شهری
 • توسعه محورها و گستره های گردشگری، فرهنگی و تفریحی فرا منطقه ای
 • تعریف و طراحی مراکز منطقه ای و شهری با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل منطقه
 • حفاظت ازالگوهای مناسب سکونتی و ارتقاء شاخص های کمی و کیفی مسکن درالگوهای نامناسب
 • برنامه ریزی برای ساماندهی بافت های ناپایدار
 • ایجاد تعادل بین تراکم های سکونتی در منطقه متناسب با توان تأمین کاربری های خدماتی
 • توسعه فرصت های ارزشمند گردشگری - تفریحی
 • ساماندهی محورها و مراکز فعالیت با توجه به ظرفیت های موجود
 • ارتقاء کیفیت فیزیکی شبکه معابر منطقه و رفع موانع موردی، ایمن سازی ترددخودروها و عابرین پیاده در معابر و تقاطع ها
 • تأمین اصولی دسترسی ها و تلاش جهت رعایت اصل سلسله مراتب دسترسی درشبکه معابر منطقه
 • ساماندهی و روان سازی جریان ترافیک در شبکه معابر
 • توسعه وایمن سازی پیاده راه ها
 • ساماندهی توقف گاه ها
 • مدیریت تقاضای پارکینگ
 • حفاظت ازمنابع موجودآب (سطحی و زیرزمینی)
 • اجرای طرح جامع جمع آوری آبهای سطحی
 • شناسایی دقیق حوزه های آبریز شهری و کوهستانی، برآورد تولید سیلاب هر یک بارویکرد به مطالعات هیدرولوژی
 • حفاظت از ارزشهای زیست محیطی در برابر تبعات منفی توسعه اقتصادی
 • احیاء و حفاظت از فرصت های ارزشمند گردشگری و تفریحی
 • کنترل تاثیرات سوء زیست محیطی حاصل از نقش روز افزون عملکرد شهری منطقه
 • ارتقاء و بهبود سیمای شهری
 • افزایش تلفیق نشانه های بصری و ویژگیهای طبیعی با عرصه های عمومی
 • حس تعلق به محیط
 • تامین اراضی مورد نیاز خدمات و توزیع عادلانه آنها
 • تعریف مراکز محله ای و ناحیه ای برای تامین خدمات
 • جلوگیری از گسترش فعالیتهای ناسازگار با بافتهای مسکونی
 • مشارکت مردمی در اجرای پروژه های مراکز خدمات عمومی-رفاهی و مراکز جمعی-اجتماعی
 • توسعه فضای سبز در دامنه ها و رود دره ها
 • تلفیق الگوی کاربری سبزبا سایر عملکردها
 • حفاظت از باغات موجود و توسعه فضای سبز در دامنه های شمالی و دره ها
 • تقویت جنبه های حاکمیتی (نظیر سیاست گذاری، برنامه ریزی ، استانداردسازی
 • احیا و ساماندهی روددره های منطقه و حریم کوهستان
اهم برنامه یک ساله شهرداری منطقه دو
 • تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن فرهنگی و ورزشی سطح منطقه
 • توسعه و تجهیز سرای محلات بهرود و آسمان ها
 • تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری و سامانه اتوبوس های تندرو سطح منطقه
 • اجرای علایم افقی ترافیکی
 • تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی سطح منطقه
 • طراحی و اصلاح هندسی معابر سطح منطقه
 • نصب و ترمیم سنگدال و جداول و احداث دیوار حائل معابر سطح منطقه
 • لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه ها
 • بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان
 • بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها و تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده
 • احداث و توسعه تفرجگاه پردیس کوهستانی فرحزاد
 • احداث و توسعه فاز 3 پارک پرواز
 • بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز
 • طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز
 • احداث و تجهیز سوله بازیافت خیابان سازمان آب
 • کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی
 • بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه شهید چمران
 • تهیه طرح های زیست محیطی، تدوین استاندارد ها، ضوابط و دستورالعمل های زیست محیطی و نحوه پیاده سازی آنها در مدیریت شهری
 • احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر سطح منطقه
 • تهیه و یکپارچه سازی طرح های اجرایی معابر و تقاطع های سطح منطقه
 • مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری سطح منطقه
 • احداث پارکینگهای هوشمند و حاشیه ای
 • استفاده از کیوسک های هوشمند خدمات شهری
رئوس برنامه های 5 ساله منطقه
 • بررسی، برنامه ریزی و ایجاد پهنه های ورزشی شبانه و نیز گردشگری شبانه
 • احداث، اصلاح و بهبود شبکه معابر و تقاطع های غیر همسطح
 • توسعه خطوط متروی 6و7 و بهره برداری از ایستگاه های متناظر و واقع در محدوده منطقه
 • ساماندهی و بهسازی اراضی رود دره های اسلام آباد، فرحزاد (نهج البلاغه)
 • توسعه و افزایش ظرفیت شبکه جمع آوری آب های سطحی
 • افزایش تعداد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
 • ترمیم و ساماندهی پهنه های دارای بافت فرسوده و ناپایدار شهری...
 • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش شهروندی با محوریت اصلاح الگوی مصرف منابع انرژی
 • ساماندهی و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم شهری
 • افزایش تعداد و سطح پوشش ایستگاه های آتش نشانی
 • برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمندسازی عمومی در راستای مواجهه با حوادث، بحران ها و مخاطرات طبیعی و انسان ساز
 • به کار گیری سیاست های انگیزشی جهت جذب و جلب مشارکت فعال شهروندی
 • مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد فضاها و بوستان های ایمن شهری جهت فعالیت های ورزشی و تفریحی بانوان