دسته بندی ها
غلامحسن شقاقی
غلامحسن شقاقی
معاون توسعه منابع انسانی
 96032160
فلامرز احمدی
کارمند اداره رفاه
 
زهرا امانی آبکنار
زهرا امانی آبکنار
مسئول بایگانی امور اداری
 96032175
نسرین رضا زاده کسمائی
نسرین رضا زاده کسمائی
کارشناس اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی
 96032474
پری سادات داوری
پری سادات داوری
کارشناس اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی
 96032463
اعظم کشاورزی
اعظم کشاورزی
رئیس اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی
 96032473
رسول حیدری
رسول حیدری
کارشناس دفتر معاونت
 96032443-4
شیکما بیگدلو
شیما بیگدلو
کارشناس دبیرخانه اداری
 96032446
علی جوانمرد
علی حوانمرد
مسئول پیشتیبانی
 96032442
مونا واله
مونا واله
کارشناس اداره سلامت
 96032461
صفحه 1 از 12نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين