پرتال شهرداری منطقه 2 از سال 1385 توسط اداره فناوری اطلاعات وارتباطات به عنوان تنها پرتال رسمی منطقه آغاز به کار نمود.طراحی پرتال با در نظر گرفتن ساختاری ایرانی-اسلامی در راستای ایجا شهری روان وهوشمند انجام گردیدوهدف اصلی آن ایجاددرگاهی دوطرفه بین شهروندان وشهرداری برای سهولت دسترسی به سامانه های خدمات رسانی شهرداری تهران می باشد

پرتال منطقه در جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران موفق به کسب رتبه های ذیل گردیده است:

چشم انداز پرتال منطقه

ایجاد یستری مناسب در جهت تحقق شهر الکترونیک ایجاد محیطی امن در راستای تبادل اطلاعات شهری بین ذینفعان اطلاع رسانی وشفاف سازی داده های شهری ارتقا رضایتمندی شهروندان براساس تحقق شهر الکترونیک

اهداف پرتال

حرکت به سمت شهری روان وهوشمند ایجاد ارتباطی دوطرفه با ذینقعان فراهم نمودن امکان ارائه آموزش های شهروندی به ذینفعان ایجاد محیطی مناسب جهت تبادل محتواواطلاعات بین شهروندان وشهرداری

جوایز پرتال

رتبه اول(قابل تقدیر) درمعیار طراحی هفتمین جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران
رتبه دوم در معیار پاسداشت خط وزبان فارسی چهارمین جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران
رتبه سوم در معیار طراحی سومین جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران