معرفی و شرح وظایف

اداره تشکیلات و بهبود روشها با هدف تحقق سازمانی کارآمد و پویا، با تهیه و تدوین ساختاری روان و کارا، در راستای تدابیر ابلاغی شهردار محترم تهران در سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرد. اگر مديريت را برخوردار بودن از توان، دانش، بينش و روش بدانيم مي توان مديريت تشكيلات و بهبود روشها را تشخيص ناكار آمدي شرايط حال و بازنگری در شرايط آينده تعريف كرد. از آنجايي كه سازمان ها، به عنوان سیستم های باز، به طور دائم در تعامل با محیط قرار دارند. از سوی دیگر، محیط متغیر و در حال تحول است به طوری که نیاز به بازنگری در تمامی ابعاد سازمانی از قبیل ساختار، اهداف، وظایف، مجموعه قوانین و مقررات، سیستم ها و روش های انجام کار، امری اجتناب ناپذیر است. ضرورت و اهمیت این بازنگری در حدی است که می بایست آن را دایمی تلقی نمود و با شناخت و تجزیه و تحلیل مقتضیات، پارامترهای درونی خود را با آن تطبیق داد و از فرصت های پیش رو به بهترین نحو ممکن استفاده کرد. اين مهم در مديريت تشكيلات و بهبود روشها با مطالعه، بررسي و طراحی روش‌های صحيح انجام كار، مهندسي مجدد يا عارضه يابي سازمان، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات، دريافت پيشنهادهاي سازنده و مفيد و بكار بستن آن، ارئه آموزش‌هاي جامع و مدون و به روز به كاركنان همزمان با توجه به كرامت و جايگاه محوری سرمايه‌هاي انسانی در معنا پيدا مي كند. .

 • اجرای کامل دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها
 • انجام مطالعات مورد نیاز و بررسی پیشنهادهای حوزه های مختلف در خصوص ساختار، سازمان، فرآیند ها و فعالیت های منطقه و نواحی تابعه
 • مدیریت بهبود روشها شامل شناسایی، مستند سازی و اصلاح فعالیت ها و فرآنید ها حوزه های مختلف در منطقه و نواحی تابعه
 • اجرای طرح ها و برنامه های تعالی سازمانی و تحول اداری ابلاغی
 • شناسایی و اعلام نیاز های مطالعاتی و پژوهشی حوزه های مختلف به مراجع ذیربط و مشارکت در انحام آن حسب ابلاغ
 • گردآوری و تحلیل آماری و اطلاعات مربوط به سازمان و روشهای منطقه و تنظیم گزارش های مورد نیاز
 • پایش اثر بخشی سازمان مصوب با استفاده از شاخص های مربوطه
 • نظارت بر حسن اجرای سازمان مصوب ابلاغی منطقه و نواحی تابعه
 • نظارت بر حسن اجرا و پیگیری استقرار هر گونه نظام استاندارد کیفیت و بهبود روشها و فرآیند ها
 • بررسی اسناد و اوراق زائد منطقه و پیشنهاد انتقال و یا امحاء آنها به اداره کل تشکیلات و بهبود روشها
 • انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق ارجاع می گردد
چشم اندازها

با توکل به خداوند متعال در مسیر تحقق راهبردهای شهرداری تهران، اداره کل تشکیلات وبهبود روش هادرافق ای خواهد بود پیشرو در ایجاد سازمان و ساختارهای فرآیند محور. آرمان و عزم ما نهادینه سازی فرهنگ بهبود مستمر در شهرداری تهران است.

رسالت

این اداره کل با نقش محوری و تعیین کننده در تحول ساختاری و سازمانی شهرداری تهران، همگام با صاحبان فرایند ضمن برقراری تعامل مستمر میان ساختارها و فرآیندها، بستر ساز بهبود مستمر در این سازمان است. ما بر آنیم تا برای شهروندان و ذینفعان ارزش افزوده، برای شهرداری پویایی وبرای شهر تهران پیشرفت توام با معنویت و عدالت را به ارمغان بیاوریم.


اهداف کلان اداره تشکیلات
 • تنظیم تشکیلات وفرآیندها متناسب با راهبردها و ویژگی های شهرداری تهران با تاکید بر تقدم و تاثیر فرآیندها بر ساختار
 • بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی از طریق تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب ، با حذف ساختارهای موازی و متداخل به ساختارهای شفاف ، چابک، منطقی، بهینه و فاقد همپوشانی
 • متناسب سازی و انجام اقدامات اصلاحی-بازاندیشی بنیادین و مهندسی مجدد سیستم ها و روش ها با رویکرد کوچک سازی،ساده سازی، هوشمندسازی و استاندارد سازی
 • کارآمد سازی فرآیندها و روز آمد سازی وظایف با محوریت جلب مشارکت صاحبان فرآیند در جهت کاهش تصدی گری و حاکمیت مدیریت کارفرمایی
 • ارتقای اندیشه، دانایی و مدیریت دانش، ترویج رویکرد سیستمی، تقویت روحیه نتیجه گرایی، بهره گیری از خرد جمعی، حرکت به سمت تعالی و همگرایی به سمت یادگیری با روحیه جهادی
اداره تشکیلات

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
1 راحله سادات علوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری رئیس تشکیلات و بهبود روش ها
2 عاطفه جهانیان کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی کارشناس سازمان
3 محمد مهدی شیرافکن کارشناسی ارشد مدیریت شهری کارشناس بهبود روش ها