اداره آموزش

اداره آموزش شهرداری منطقه دو

شرح وظایف اداره آموزش

در سال 1346 واحد تشکیلات به صورت یکی از مجموعه های شورای اداری شهرداری تهران شروع به فعالیت نمود،که در سال 1359 به عنوان دفتر تشکیلات تحت نظارت دبیر شورای مدیریت واحدهای مطالعاتی که در آن زمان نقش معاون شهرداری تهران را داشت ، به فعالیت خود ادامه دد.

در سال 1362 دفتر تشکیلات به اداره کل تشکیلات و آموزش تبدیل گردید و به زیرمجموعه معاونت مالی و ادری شهرداریتهران منتقل شد.در سال 1367 تا کنون ، این اداره کل به معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران منتقل شده و همچنان در حال گسترش محدوده فعالیت خود چه در خصوص امور ساختاریو تشکیلاتی و تحول اداری و چه در خصوص امور آموزش در کلیه سطوح شهرداری تهران میباشد.

آخرین اصلاح ساختارسازمانی آن در سال 1389 با دو معاونت و هفت اداره مشتمل بر چهل پست سازمانی می باشد.

اهداف کلان و راهبردهای آموزش کارکنان شهرداری تهران

ماده-1-اهداف کلان آموزش کارکنان شهرداری تهران

 • توسعه آگاهی عمومی کارکنان شهرداری تهران در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی برای خدمت رسانی بهینه به شهروندان .
 •   ارتقا سطح مهارت، تخصص و یادگیری سازمانی کارکنان به منظور:
 • توانمندسازی و افزایش سطح کیفی سرمایه انسانی در راستای انجام ماموریت سازمانی.
 • افزایش نگرش معنوی و بصیرتی کارکنان
 • افزایش بره وری(اثربخشی-کارایی) در خدمت رسانی به شهروندان
ماده4- راهبردهای آموزش کارکنان شهرداری
 • ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه های توانمندسزی و توسعه منابع انسانی
 •   ایجاد تناسب بین برنامه ها، فرصت های آموزشی با نیازهای آموزش شغلی،سازمانی و اجتناب از آموزش های غیر ضروری
 • تمرکز بر آموزش های کوتاه مدت کاربردی و مهارتی
 • استفاده از منابع و ظرفیت های درون و برون سازمانی در تامین خدمات آموزشی
 • بهره گیری از استانداردهای ملی و بین المللی در مدیریت و راهبری فرایند آموزش
 • تمرکز بر رویکردها، مدل ها، روش ها ، فناوری ها و تکنیک های نوین یادگیری
 • تمرکز زدایی در امور آموزش بر اساس توان و ظرفیتهای آموزش واحدهای تابعه
اداره آموزش