جواد قربانی اصیل
قائم مقام شهردار منطقه
 96032020
  ghorbaniasil@tehran.ir
رضا نصیریان
مدیر دفتر شهردار
 96032010
  nasirian@tehran.ir
علی اصغر هنرور
رییس اداره حراست
 96032050
  honarvar-a@tehran.ir
حسین شهابی
مدیر بازرسی
 96032060
  shahabi@tehran.ir
مریم تراشی
سرپرست اداره روابط عمومی
 96032110
 tarashi@tehran.ir
نقی اسدی
رییس اداره حقوقی و تنظیم قراردادها
 96032130
  asadi-naghi@tehran.ir
حسین حسنه
فرمانده یگان حفاظت
96032090  
  hasaneh@tehran.ir
مهدی اکبری
مسئول واحد املاک و مستغلات
 96032120
 akbari-ma@tehran.ir
اصغر عبدالهیان
فرمانده بسیج شهرداری منطقه 2
 96032105
  abdollahian-a@tehran.ir
مسعود خسروی
دبیر ستاد مديريت بحران و پدافند غیر عامل
 96032099
 khosravi-mas@tehran.ir